Euroopan komissio ehdottaa toimenpiteitä yhteisötalouden tukemiseksi

Euroopan komissio on ehdottanut toimenpiteitä yhteisötalouden tukemiseksi, jotka liittyvät vuonna 2021 julkaistuun yhteisötalouden toimintasuunnitelmaan. Kokonaisuus koostuu kahdesta ehdotuksesta, joista ensimmäinen on neuvoston suositus jäsenmaille ja toinen yhteisötalouden palveluväylän julkaiseminen.  

Neuvoston suositukseksi ehdotetaan, että jäsenmaat kehittävät yhteisötalouden strategioitaan ja toimeenpanoa. Suositukseen sisältyy muun muassa ehdotus yhteisötaloutta tukevan työmarkkinapolitiikan kehittämistä, yhteisötalouden roolin tunnustamista sosiaalisen osallisuuden edistämisessä sekä kansallisen ja EU:n rahoituksen hyödyntämisen lisäämistä.  

Yhteisötalouden palveluväylä sen sijaan käsittää verkkosivut, joille on koottu tietoa EU:n rahoituksesta ja koulutusmahdollisuuksista.  

Yhteisötalouden periaatteeseen kuuluu ihmisten sekä sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien tekijöiden painottaminen. Tällä hetkellä 2,8 miljoonaa Euroopassa yhteisötalouden toimijaa, jotka työllistävät 13,6 miljoonaa ihmistä. Yhteisötalouden toimijoihin kuuluu muun muassa osuuskuntia, voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä ja yrityksiä, jotka jakaantuvat laajasti esimerkiksi sosiaali- ja hoivapalvelun, asumis- ja vapaa-ajan sekä kohtuuhintaisen energian aloille.  

Toimenpiteiden tavoitteena on kehittää yhteisötaloudelle suotuisampaa toimintaympäristöä, joka mahdollistaa yhteisötalouden organisaatioiden kehittymisen sekä lisää tietoa yhteisötalouden potentiaalista.  

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote