Euroopan komissio esittää lisäyksiä EU:n pitkän aikavälin talousarvioon

Euroopan komissio on ehdottanut lisäyksiä vuosien 2021–2027 pitkän aikavälin talousarvioon. Talousarvio hyväksyttiin vuonna 2020, jonka jälkeen kriisit kuten koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat aiheuttaneet laajoja taloudellisia ja humanitaarisia haasteita niin EU:ssa kuin maailmanlaajuisesti. 

Komissio ehdottaa tiettyjen toimintapolitiikka-alojen vahvistamista pitkän aikavälin talousarviossa, jotta talousarviolla voidaan vastata kriiseistä seuranneisiin haasteisiin kuten kiihtyvään muuttoliikkeeseen, kasvavaan inflaatioon sekä toimitusketjuihin kohdistuviin häiriöihin. 

Vahvistettaviin aloihin sisältyy pitkän aikavälin tuki Ukrainalle, muuttoliikkeen hallitseminen, kumppanuuksien vahvistaminen, hätätilanteisiin reagoiminen sekä pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen Euroopan strategisten teknologioiden –kehitysohjelman avulla. 

Komission ehdotusten pääkohdat talousarvioon ovat: 

  • Ukrainalle varmistetaan avustuksista, lainoista ja takauksista koostuva erillinen enintään 50 miljardin euron tukipaketti vuosina 2024–2027 maan välittömiin tarpeisiin, elpymiseen ja kehittymiseen EU-jäsenyyden edellyttämällä tavalla. 
  • EU:n talousarvioon ehdotetaan 15 miljardin euron lisäystä, jolla vastataan muuttoliikkeen sisäiseen ja ulkoiseen kehittymiseen sekä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamiin seurauksiin. Lisäksi lisäyksellä pyritään vahvistamaan kumppanuuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.  
  • EU:n pitkän aikavälin kilpailukykyä edistetään kriittisten teknologioiden, digi- ja syväteknologioiden sekä puhtaan- ja bioteknologian aloilla Euroopan strategisten teknologioiden -ohjelmalla (Strategic Technologies for European Platform). 
  • Luodaan toimiva mekanismi vastaamaan korkojen nousuun sekä NextGenerationEU –ohjelman kustannusten kasvuun. Ehdotukseen kuuluu uuden Euroopan unionin elpymisvälineen (EURI) käyttöönotto, jolla vastataan vuoden 2020 ennusteet ylittäviin kustannuksiin. 

 

Ehdotetut muutokset ovat seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote