Euroopan komissio ja Maailman terveysjärjestö (WHO) kehittävät digitaalista terveysjärjestelmää

Euroopan komissio ja Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat käynnistäneet yhteistyön digitaalisen terveystodistusjärjestelmän kehittämiseksi. Aloite perustuu EU:n globaaliin terveysstrategiaan ja WHO:n jäsenmaiden globaaliin digitaalisen terveydenhuollon strategiaan.  

Tarkoituksena on kehittää globaalisti kattava terveysjärjestelmä, jolla lisätään terveystodistusten saatavuutta ja parannetaan valmiuksia torjua maailmanlaajuisia terveysuhkia. Järjestelmän kehittämisessä hyödynnetään EU:n digitaalista koronatodistusjärjestelmää, jolla helpotettiin liikkumista EU:ssa pandemian aikana.  

Terveysjärjestelmän kehittämisessä oleellista on avoimen teknologian ja standardien käyttö, joilla mahdollistetaan terveystodistusten yhteen toimivuus ja luodaan kattava palvelu mahdollisimman monelle. Järjestelmää on tarkoitus kehittää asteittain alkaen kesäkuusta 2023.    

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote