EU:n vuoden 2024 talousarvio on julkaistu – keskiössä elpyminen sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittaminen

Euroopan komissio on julkaissut vuoden 2024 talousarvion, joka on osa vuoden 2020 lopussa hyväksyttyä EU:n monivuotista rahoituskehystä. Vuoden 2024 talousarvion loppusumma on 189,3 miljardia euroa, jonka lisäksi talousarviota täydennetään 113 miljardin euron määrärahoilla pandemian jälkeisestä NextGenerationEU –elpymisohjelmasta. 

Talousarviolla mahdollistetaan rahoitus EU:n poliittisille painopisteille, jotka vuoden 2024 talousarviossa keskittyvät talouden elpymisen tukemiseen, työpaikkojen luomiseen sekä EU:n strategisen riippumattomuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Talousarvion oleellisena painopisteenä on myös vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittaminen. Lisäksi talousarvioon sisältyy Ukrainan tukeminen ja jälleenrakentamisen valmiuksien edistäminen.  

Komissio esittää muun muassa seuraavia määriä tietyille painopisteille: 53,8 miljardia euroa yhteiseen maatalouspolitiikkaan, 47,9 miljardia euroa aluekehitykseen ja koheesiopolitiikkaan, 12,6 miljardia euroa tutkimukseen ja innovointiin, 2,4 miljardia euroa ympäristö- ja ilmastotoimiin sekä 1,6 miljardia euroa puolustukseen. Koko painopistealueiden jakauma löytyy komission lehdistötiedotteesta.   

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote