Euroopan yhtenäispatenttijärjestelmällä varmistetaan patenttien yhdenmukaisuus EU:ssa ja kannustetaan innovointiin

Euroopan komission aloite yhtenäispatenttijärjestelmästä on otettu käyttöön 1. kesäkuuta 2023 alkaen.  Yhtenäispatenttijärjestelmällä yhtenäistetään innovaatioiden patenttisuojiin liittyvää toimintatapaa ja helpotetaan teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämistä Euroopassa. Järjestelmän yksinkertaistamisella ja kustannustehokkuuden parantamisella pyritään vahvistamaan EU:n innovointia ja kilpailukykyä.  

Yhtenäispatenttijärjestelmän avulla patenttien rekisteröinti ja käyttöönotto tapahtuu EU:n yhteisen järjestelmän kautta, mikä vähentää yritysten patentteihin liittyviä kustannuksia ja hallinnollista työtä. Järjestelmällä yritykset voivat saada innovaatioille yhtenäispatentin, joka on voimassa kaikissa järjestelmään kuuluvissa EU-jäsenmaissa. Järjestelmässä on tällä hetkellä mukana 17 jäsenmaata mukaan lukien Suomi. Mukana olevien maiden osuus EU:n BKT:sta on 80 prosenttia.  

Yhtenäispatenttijärjestelmään liittyy myös yhdistetty patenttituomioistuin, jolla luodaan yhdenmukaisempi oikeudellinen kehys alalle ja helpotetaan patenttitapausten selvittämistä.  

Lisäksi Euroopan komissio ehdotti huhtikuussa 2023 järjestelmää täydentävistä toimenpiteistä, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä.  

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote