Euroopan laajuisen siviili- ja puolustuskäytön liikenneverkoston kehittämiseen on avattu 790 miljoonan euron rahoitushaku

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) on avannut 790 miljoonan euron Verkkojen Eurooppa –ohjelman (CEF) rahoitushaun Euroopan laajuisen siviili- ja puolustuskäytön liikenneverkon kehittämiseen. CEF –rahoitusohjelmasta rahoitetaan rajat ylittäviä liikenne-, energia- ja digitaalisia yhteyksiä ja se jakaantuu kolmeen pääsektoriin: TEN-T (liikenne), TEN-EN (energia) sekä TEN-TELE (tietoliikenne). Avattu rahoitushaku kuuluu ohjelman TEN-T liikennesektoriin.   

Rahoitushaulla tuetaan eri liikennemuotoja koskevia hankkeita sekä tutkimusta tavoitteena kehittää Euroopan liikenneinfrastruktuuria vastaamaan sekä siviili- että puolustuskäytön tarpeita. Tarkoituksena on varmistaa liikenneinfrastruktuurin mitoitusten ja kapasiteetin vastaaminen yhteiskäytön tarpeisiin ja kehittää verkostoa Euroopan laajuisesti. Puolustuskäytön osalta tavoitteena on helpottaa puolustusalan voimavarojen liikkuvuutta Euroopassa sekä parantaa kriiseihin varautumista Sotilaallisen liikkuvuuden 2.0 -toimintasuunnitelman (Military Mobility 2.0) mukaisesti. Rahoitushakuun pyydetään hankkeita, jotka edistävät kaksikäyttöisen liikenneinfrastruktuurin kehittämistä. Rahoitushakuilmoitus löytyy komission Funding & Tenders –portaalista. Haku on auki 21. syyskuuta asti. 

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote