Eurooppalaisen kaupunkialoitteen toinen rahoitushaku on auki – 120 miljoonaa euroa kaupunkien innovointihankkeisiin

Euroopan komissio on avannut toisen eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen (European Urban Initiative) liittyvän rahoitushaun, joka on suuruudeltaan 120 miljoonaa euroa. Ensimmäinen rahoitushaku liittyen EUI – ja Uusi eurooppalainen Bauhaus –aloitteeseen oli käynnissä viime lokakuussa.  

Rahoitushaun tavoitteena on tukea kaupunkien innovointi- ja kehityshankkeita, jotka keskittyvät johonkin seuraavista kolmesta painopisteestä: Kaupunkien kestävyyden lisääminen, kestävä matkailu sekä osaavan työvoiman houkutteleminen kutistuviin kaupunkeihin. Kaupunkien kestävyyden lisäämisen painopisteessä korostuvat infrastruktuuriin liittyvien innovaatioiden konkreettinen hyödyntäminen sekä biodiversiteettiin, päästöihin ja luonnonvaroihin liittyviin haasteisiin vastaaminen.  

Kestävän matkailun painopisteeseen sisältyy matkailualan vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittaminen, häiriönsietokyvyn parantaminen sekä osallisuuden lisääminen. Osaavan työvoiman houkuttelemiseen liittyvä painopiste keskittyy paikkalähtöisten pilottihankkeiden hyödyntämiseen työvoiman houkuttelemisessa ja alueelle jäämisessä.  

Hanketuella pyritään lisäämään kaupunkien valmiuksia kestävään kaupunkikehitykseen, luomaan investointeja sekä saamaan aikaan konkreettisia muutoksia kaupungeissa. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) rahoittaa 80 prosenttia valittujen hankkeiden kustannuksista ja yksittäiselle hankkeelle voidaan myöntää enintään 5 miljoonaa euroa. Haku on auki 5. syyskuuta asti. 

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote