Euroopan komissio ehdottaa lisäyksiä kestävän rahoituksen säännöksiin

Euroopan komissio on ehdottanut kahta täydentävää toimenpidettä EU:n kestävän rahoituksen säännöksiin liittyen. Toimenpiteet kohdistuvat EU:n kestävyysluokitusjärjestelmään ja ESG-luokitusjärjestelmään. ESG-luokituksilla arvioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä toiminnan vaikutuksia.

Komissio ehdottaa läpinäkyvyyttä lisääviä sääntöjä EU:n kestävyysluokitusjärjestelmään, jolla pyritään ohjaamaan rahoitusta vihreää siirtymää tukevaan toimintaan ja edistämään Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Ehdotuksessa muun muassa pyritään asettamaan standardeja taloudellisen toiminnan ympäristöä koskeviin tavoitteisiin, jotka littyvät esimerkiksi vesistöjen ja merten luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuden ja kiertotalouden edistämiseen. Lisäksi komissio ehdottaa uusia selkeyttäviä sääntöjä ESG-luokitusjärjestelmään. 

Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä säännösten käytettävyyttä sekä varmistaa, että säännöistä on apua yrityksille, jotka haluavat panostaa kestävyyteen. 

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmää koskevat ehdotukset annetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. ESG-luokitusjärjestelmää koskevien uudistusten käsittely on käynnissä. 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote