Uutiskirje 1/2024

Ajankohtaista

Belgia aloittaa EU:n neuvoston puheenjohtajuutensa

Belgian puoli vuotta kestävä EU:n neuvoston puheenjohtajakausi on alkanut. Kauden prioriteeteiksi on asetettu oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja yhtenäisyyden puolustaminen, kilpailukyvyn vahvistaminen, vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän toteuttaminen, sosiaali- ja terveysalan asialistan vahvistaminen, ihmisten ja rajojen suojeleminen sekä globaalin Euroopan edistäminen. Lue lisää.

Euroopan datasäädös on tullut voimaan

EU:ssa tuotetun datan saatavuus- ja käyttöoikeuksia määrittelevä säädös on astunut voimaan. Datasäädöksessä selvennetään datatalouteen liittyvät säännöt ja ehdot. Lue lisää.

Komissio ja Euroopan investointirahasto ovat käynnistäneet puolustusalan pääomarahoitusvälineen 

Komission ja Euroopan investointirahaston (EIR) käynnistämän puolustusalan pääomarahoitusvälineen avulla pyritään lisäämään investointeja puolustusinnovaatioihin. Rahoitusta halutaan kohdistaa erityisesti sellaisiin teknologioihin, jotka ovat sovellettavissa sekä siviili- että puolustuskäyttöön. Lue lisää.

Palautejakso eurooppalaista yhteistutkintoa koskevasta aloitteesta on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson eurooppalaista yhteistutkintoa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta, jonka tavoitteena on edistää eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista. Ehdotus julkaistiin 9. tammikuuta 2024, ja palautejakso on avoinna 6. helmikuuta saakka. Lue lisää.

Haemme tiimiimme erityisasiantuntijaa

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa Brysselissä on haettavana 15.2.2024 klo 14.00 (Suomen aikaa) mennessä erityisasiantuntijan virka. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaisia esiintymis- viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja sekä vahvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lue lisää.

Komissio pyytää kiinnostuksenilmauksia Kriittisten lääkkeiden allianssiin liittymisestä

Euroopan komission terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen (HERA) pyytää kiinnostuksenilmaisuja Kriittisten lääkkeiden allianssiin liittymisestä. Allianssi on konsultoiva elin, joka on perustettu osana toimia kriittisten lääkkeiden pulan ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Lue lisää.

Komissio tutkii virtuaalimaailmojen ja generatiivisen tekoälyn markkinoita

Komissio pyytää virtuaalimaailmojen ja generatiiviseen tekoälyn kilpailulainsäädäntöön liittyvää palautetta ja näkemyksiä. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa teknologiaa, joka tuottaa synteettistä ääni-, video-, kuva-, ja tekstisisältöä. Lue lisää.

Parlamentti ja neuvosto ovat sopineet EU:n päästövähennystavoitteista 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet alustavasti asetuksesta, joka tiukentaa vuodesta 2030 alkaen EU:n markkinoille tulevien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeja. Asetuksella varmistetaan, että tieliikenneala edistää siirtymistä päästöttömään liikkuvuuteen. Lue lisää.

Komissio on julkaissut tekoälyalan toimenpidepaketin 

Komissio on antanut tiedonannon sisäisistä toimintaohjeistaan, joiden avulla valmistaudutaan EU:n tekoälyasetuksen voimaantuloon. Komissio on myös julkaissut toimenpidepaketin luotettavan tekoälyn kehittämiseksi tekoälyalan startup- ja pk-yrityksiä tukemalla. Lue lisää.