Euroopan datasäädös on tullut voimaan 

EU:ssa tuotetun datan saatavuus- ja käyttöoikeuksia määrittelevä säädös on astunut voimaan. Datasäädöksessä selvennetään datatalouteen liittyvät säännöt ja ehdot. Uusien sääntöjen tärkeimmät linjaukset ovat seuraavanlaiset: 

  • Verkossa toimivien laitteiden käyttäjille tarjotaan mahdollisuus saada näiden laitteiden tuottamaa dataa. 
  • Julkisen sektorin elimille tarjotaan yksityisen sektorin hallussa olevan datan saanti- ja käyttöoikeus, mikä helpottaa julkisiin hätätilanteisiin vastaamista. 
  • Eurooppalaisia yrityksiä suojellaan datan yhteiskäyttöä koskevien sopimusten kohtuuttomilta sopimusehdoilta. 
  • Asiakkaat voivat vaihdella saumattomasti eri pilvipalvelujen tarjoajien välillä. 
  • Datan jakamista ja käsittelypalveluja koskevia yhteentoimivuusstandardeja kehitetään. 

Datasäädöksen linjauksia aletaan soveltaa 20 kuukauden kuluttua sen voimaan tulon jälkeen, eli 11. syyskuuta 2025.  

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote