Komissio on julkaissut tekoälyalan toimenpidepaketin 

Komissio on antanut tiedonannon sisäisistä toimintaohjeistaan, joiden avulla valmistaudutaan EU:n tekoälyasetuksen voimaantuloon. Tiedonannossa linjataan toimet, joilla taataan turvalliset, läpinäkyvät ja ihmislähtöiset tekoälyn käyttötavat. Komissio on myös sitoutunut kehittämään sisäiset ohjeet tekoälyn lainmukaisesta käytöstä sekä valvomaan ja tukemaan ohjeiden noudattamista. 

Komissio on myös julkaissut toimenpidepaketin luotettavan tekoälyn kehittämiseksi tekoälyalan startup- ja pk-yrityksiä tukemalla. Siinä ehdotetaan, että pk- ja startup-yrityksille turvataan ensisijainen käyttöoikeus supertietokoneisiin, joiden avulla voidaan kehittää EU:n arvoja sääntöjä kunnioittavia tekoälymalleja. Paketissa tekoälyalan yrityksiä tuetaan myös perustamalla komission yhteyteen tekoälytoimisto, joka keskittyy tekoälypolitiikan kehitykseen ja valvontaan. Pakettiin sisältyy myös tekoälyalan yrityksiä koskeva tiedonanto, jossa hahmotellaan mm. rahoitukseen, osaamisen kehittämiseen, data-avaruuksiin ja sovellusaloihin liittyviä toimia.  

Lisätietoja 

Komission tiedonanto 

Komission lehdistötiedote