Palautejakso eurooppalaista yhteistutkintoa koskevasta aloitteesta on käynnissä 

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson eurooppalaista yhteistutkintoa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta, jonka tavoitteena on edistää eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista. Ehdotus julkaistiin 9. tammikuuta 2024, ja palautejakso on avoinna 6. helmikuuta saakka.  

Aloitteen tavoitteena on korkeakoulutuksen eurooppalaisen laadunvarmistus- ja tunnustamisjärjestelmän kehittäminen, ja se edistää yhtä eurooppalaisen yliopistostrategian keskeisistä tavoitteista. Lisäksi pyritään tukemaan korkeakouluja mm. ylikansallisen koulutustarjonnan suunnittelussa. 

Palautejaksoon pyydetään näkemyksiä korkeakoulutuksen toimijoilta, korkeakoulujen ekosysteemikumppaneilta, ammatti- ja työnantajajärjestöiltä, yrityksiltä, pk-yrityksiltä, tutkimus- ja innovaatio-organisaatioilta sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä, kansalaisilta ja viranomaisilta.  

Lisätietoja 

Julkinen kuuleminen