Haemme tiimiimme erityisasiantuntijaa

Itä- ja Pohjois-Suomen EU -toimiston tehtävänä on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien edunvalvonta sekä hanketoiminnan tuki ja tiedottaminen. Toimisto valvoo Brysselissä Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon etuja. EU-toimistossa työskentelee kolme vakituista työntekijää. EU-toimiston työntekijöiden työnantaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Edellisen erityisasiantuntijan siirryttyä uusiin tehtäviin on toimistossa täytettävänä:

Erityisasiantuntijan virka Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa Brysselissä 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa Brysselissä on haettavana 15.2.2024 klo 14.00 (Suomen aikaa) mennessä erityisasiantuntijan virka. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaisia esiintymis- viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja sekä vahvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Viran tehtävissä painottuvat vahvasti Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehittämisen painopisteitä tukevat EU:n vihreän kehityksen ohjelma, rahoitusinstrumentit, tutkimus- ja innovaatiopolitiikka, digitaalisuus, ÄES ja klusteritoiminta sekä niihin liittyvä edunvalvonta. Viran tehtäviin kuuluu mm. eri EU-rahoitus- ja politiikkasektorien edunajaminen, seuranta ja neuvonta, alueen edustaminen eurooppalaisissa verkostoissa ja EU-instituutioiden suuntaan, kehittämistoiminnan tuki- ja koulutustoiminnot, Itä- ja Pohjois-Suomen kärkiosaamisen markkinointi, harjoittelijoiden ohjaus, sekä muut toimiston johtajan osoittamat tehtävät.  

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää EU:n vihreän kehityksen ohjelman, erityisesti metsä- ja ilmastopolitiikan, digitaalisen siirtymän, kaupunki- ja energiapolitiikan, erillisrahoitusohjelmien, EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman hyvää tuntemusta, alueiden kehittämiseen liittyvien EU-asioiden ja -toiminnan hyvää tuntemusta sekä käytännön kokemusta niihin liittyvistä tukitoimista, verkostoitumisesta ja edunvalvonnasta. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan: 

  • EU-projekti-/projektitukikokemus 
  • EU-verkostoihin liittyvä työkokemus  
  • EU-instituutioiden tuntemus 
  • EU:n terveys-, koulutus-, kulttuuri- ja luovien alojen, matkailu-, liikenne- ja pk-yrityspolitiikan tuntemus 
  • Kokemus edunvalvontatyöstä Brysselissä EU-instituutioiden suuntaan 

Virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.  

WWW-osoite www.eastnorth.fi

Yhteystiedot Lisätietoja antavat EU toimiston johtaja Kari Aalto ([email protected] , 040 773 8888); aluekehitysjohtaja Eira Varis ([email protected] , +358 50 307 4806) ja viran ehtojen suhteen hallinto- ja talousjohtaja Jari Aho ([email protected] , 0400 904 947)

Työpaikan osoite  24, Avenue Palmerston, B-1000 Brussels, Belgia

Viran täyttäminen Keväällä 2024 sopimuksen mukaan.

Työaika Kokopäivätyö

Työn kesto Toistaiseksi

Haku päättyy  15.2.2024 klo 14:00 Suomen aikaa. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Jätä hakemus Hakemukset jätetään sähköisesti pohjois-karjala.fi/tyopaikat