Komissio ja Euroopan investointirahasto ovat käynnistäneet puolustusalan pääomarahoitusvälineen 

Komission ja Euroopan investointirahaston (EIR) käynnistämän puolustusalan pääomarahoitusvälineen avulla pyritään lisäämään investointeja puolustusinnovaatioihin. Rahoitusta halutaan kohdistaa erityisesti sellaisiin teknologioihin, jotka ovat sovellettavissa sekä siviili- että puolustuskäyttöön. 

Aloitteen ensisijainen rahoitus koostuu yhteensä 175 miljoonan euron summasta, josta Euroopan puolustusrahasto myöntää 100 miljoonaa ja EIR 75 miljoonaa euroa. Aloite lisää EIR:n valmiuksia tukea pääomasijoitus- ja riskipääomarahastoja sekä houkuttelee lisää yksityisiä investointeja sen tukemiin rahastoihin. Rahoitusta eurooppalaisten yritysten tueksi kertyy täten yhteensä noin 500 miljoonaa euroa.  

Lisätietoa 

Komission lehdistötiedote