Parlamentti ja neuvosto ovat sopineet EU:n päästövähennystavoitteista 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet alustavasti asetuksesta, joka tiukentaa vuodesta 2030 alkaen EU:n markkinoille tulevien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeja. Asetuksella varmistetaan, että tieliikenneala edistää siirtymistä päästöttömään liikkuvuuteen. Se tukee myös EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteita sekä ilmastoneutraaliuden tavoittamista vuoteen 2050 mennessä.  

Raskaiden hyötyajoneuvojen päästövähennystavoitteet vuoteen 2019 verrattuna lukuina: 

  • 2023–2034: 45 % 
  • 2035–2039: 65 % 
  • 2040: 90 % 

Komissio arvioi säädöksen tehokkuutta ja vaikutusta vuoteen 2027 mennessä tämän alustavan sopimuksen puitteissa. Säädös odottaa parlamentin ja neuvoston virallista hyväksyntää, jonka saatuaan se tulee voimaan.  

Lisätietoa 

Komission lehdistötiedote