Uutiskirje 5/2023

Ajankohtaista

Arktisen alueen rooli EU:n tutkimusagendassa 2025 eteenpäin -paneelikeskustelu


Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkosto (NSPA), jota koordinoi Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin sekä Pohjois-Norjan EU-toimistot, järjestivät The Arctic Five -yliopistoallianssin kanssa 24.5 paneelikeskustelutilaisuuden otsikolla The role of the Arctic in the EU’s research agenda 2025 onwards. Tilaisuudessa keskusteltiin Arktisen alueen roolista EU:n tutkimusagendassa, EU:n Arktisesta politiikasta sekä holistisemmasta tutkimuksesta. Uutinen on luettavissa englanninkielisenä NSPA:n verkkosivuilla. Lue lisää

Euroopan komissio on julkaissut LIFE-ohjelman hankehaun kestävän rakentamisen edistämiseen

Euroopan komissio on julkaissut LIFE-ohjelman hankehaun kolmelle hankkeelle, joista kaksi liittyy Ukrainan jälleenrakentamiseen Uusi eurooppalainen Bauhaus –aloitteen (NEB) yhteydessä. Kolmas hakuun kuuluva hanke keskittyy NEB Academy -aloitteeseen, jonka tarkoituksena on kehittää kestävän rakentamisen huippuosaamista. Haku on auki 7. syyskuuta asti. Lue lisää

Euroopan komissiolta kaksi suositusta digitaalisten taitojen ja koulutuksen lisäämiseksi

Euroopan komissio on julkaissut kaksi digitaaliseen koulutukseen ja taitoihin liittyvää aloitetta, joita ehdotetaan neuvoston suositukseksi. Aloitteet ovat osa Euroopan osaamisen teemavuotta. Ensimmäinen suositus koskee digitaalisen koulutuksen mahdollistavien tekijöiden lisäämistä ja toinen digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamista kaikilla koulutustasoilla. Lue lisää

EU:n neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet alustavasti eurooppalaisen sirusäädöksen

Sirut ovat keskeinen osa digitaalista siirtymää ja siruteknologiaa käytetään yhä laajemmin digitoiduissa tuotteissa ja palveluissa esimerkiksi älypuhelimissa, autoissa sekä terveydenhuollon, tietoliikenteen ja puolustukseen liittyvässä infrastruktuurissa. EU:n neuvoston ja parlamentin alustava hyväksyntä eurooppalainen sirusäädös -aloitteesta liittyy keskeisesti pyrkimykseen vähentää Euroopan kriittistä riippuvuutta ja vahvistaa omavaraisuutta. Sirusäädöksen tavoitteena on edistää laaja-alaisesti sirujen tuotantoketjuja muun muassa tukemalla alan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, osaamiskeskusten kehittämistä sekä lisäämällä sirujen valmistusta. Lue lisää

Euroopan komissio ehdottaa EU:n laajuisia patenttisääntöjä innovoinnin tukemiseen

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen uusista yhdenmukaisista EU-patenttisäännöistä, joilla pyritään tukemaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten innovointitoimintaa parantamalla aineettomaan omaisuuteen liittyviä tekijänoikeuskäytäntöjä. Aineettomat hyödykkeet kuten tuotemerkit, patentit ja mallit ovat keskeinen osa vihreää ja digitaalista siirtymää edistävässä osaamistaloudessa, jolla esimerkiksi tuetaan puhtaan teknologian kehitystä ja käyttöönottoa. Uusilla EU:n patenttisäännöillä pyritään varautumaan toimintaympäristön muutoksiin luomalla teollis- ja tekijänoikeuksien kehyksestä avoimempi ja tehokkaampi. Lue lisää

Clusters meet Regions: East and North Finland –tapahtuman keskiössä olivat raaka-aineiden kestävä käyttö, innovaatiot ja uudet kumppanuudet

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien, European Cluster Collaboration Platform (ECCP) ja MINE.THE.GAP -verkoston järjestämä Clusters meet Regions -konferenssi kokosi 25.-27. huhtikuuta Kittilän Leville laajan joukon itä- ja pohjoissuomalaisia ja eurooppalaisia klustereita, komission edustajia sekä virkamiehiä ja aluekehittäjiä. Konferenssin keskiössä oli raaka-aineiden kestävä käyttö EU:ssa, jossa klustereilla on merkittävä rooli tutkimuksen, innovaation ja osaamisen kehittämisessä. Lue lisää

 

Tapahtumia

1.kesäkuuta 2023
Horisontti Eurooppa – Cluster 1-infopäivä
Lue lisää

6.-7. kesäkuuta 2023
EU Green Week 2023 – EU:n vihreä viikko
Lue lisää

13. kesäkuuta 2023
2nd Forum on the EU Mission Adaptation to Climate Change
Lue lisää

14. kesäkuuta 2023
Horisontti Eurooppa – Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks 2023 – Call -infotilaisuus
Lue lisää

20.-22. kesäkuuta 2023
EUSEW 2023 – EU:n kestävän energian viikko
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Palautejakso vuoden 2040 ilmastotavoitteesta on käynnissä 

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitetta. Julkisen kuulemisen tavoitteena on kerätä näkemyksiä ilmastotavoitteen asettamisen tasosta, eri sektorien osallistumisesta tavoitteen saavuttamiseen sekä ilmastotoimien taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Kyseessä on ilmastolakiin sisällytettävä välitavoite kohti EU:n tavoitetta olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Palautejakso on auki 23. kesäkuuta asti. Lue lisää
Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >