Clusters meet Regions: East and North Finland –tapahtuman keskiössä olivat raaka-aineiden kestävä käyttö, innovaatiot ja uudet kumppanuudet

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien, European Cluster Collaboration Platform (ECCP) ja MINE.THE.GAP -verkoston järjestämä Clusters meet Regions -konferenssi kokosi 25.–27. huhtikuuta Kittilän Leville laajan joukon itä- ja pohjoissuomalaisia ja eurooppalaisia klustereita, komission edustajia sekä virkamiehiä ja aluekehittäjiä. Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastasi EAKR-rahoitteinen Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II) -hanke. 

Konferenssissa keskusteltiin sekä jaettiin tutkimustuloksia, kokemuksia ja ideoita raaka-aineiden arvoketjujen vahvistamisesta ja kestävän käytön edistämisestä. Tapahtuma oli osa laajempaa tavoitetta lisätä Euroopan unionin raaka-aineomavaraisuutta kriittisten raaka-aineiden ja niiden jalostuksen sekä kierrättämisen osalta. Tavoitteen saavuttamisessa klustereilla on tärkeä rooli Euroopan laajuisesti raaka-aineiden kestävän käytön tutkimuksessa, innovaatioissa ja osaamisen jakamisessa. 

Euroopan komission DG GROW -yksikön johtaja Jakub Boratynski ja europarlamentaarikko Elsi Katainen alustivat konferenssin ensimmäisen päivän aihetta klustereiden roolista raaka-aineiden kestävässä käytössä. Boratynski korosti, että klustereiden tekemä työ on samalla työtä Euroopan tulevaisuuden eteen. Katainen puolestaan toi puheessaan esiin raaka-aineiden merkityksen Itä- ja Pohjois-Suomen taloudelle ja muistutti, että EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös tuo unionin lähemmäs ilmastotavoitteita, joiden saavuttamisessa Itä- ja Pohjois-Suomen osaamisella on vahva rooli. Lisäksi tohtori Jan-Philipp Kramer esitteli Prognos-konsulttiyhtiön tuottaman selvityksen Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatiovalmiuksista.

Konferenssin paneelikeskusteluissa Itä- ja Pohjois-Suomen klusterit toivat esiin osaamistaan ja innovaatiotoimintaansa raaka-aineiden kestävän käytön edistämisessä. Keskusteluissa nousivat esiin muun muassa teknologian ja digitaalisten ratkaisujen sekä kiertotalouden ja vesiosaamisen merkitys. Yleinen näkemys oli, että yhteistyö on tärkeää ratkaisujen löytämisessä, mutta sitä varten tarvitaan myös yhteinen tavoite. Lisäksi paneelikeskusteluissa puitiin EU:n vihreän ohjelman teollisuussuunnitelman käytännön toimeenpanoa ja keinoja kestävien toimitusketjujen vahvistamiseen.  

Konferenssin loppupuolella keskustelua käytiin kriittisiin raaka-aineisiin liittyvien arvoketjujen kokonaisvaltaisesta vahvistamisesta Euroopassa. Tilaisuudessa korostettiin alueellisen, kansallisen ja EU-tason politiikan sekä rahoituksen merkitystä raaka-aineiden vastuullisen käytön tukemisessa.

Osana tapahtumaa järjestettiin myös matchmaking-tilaisuus, joka tarjosi mahdollisuuden kaivosalan toimijoille, yrityksille ja klustereille löytää uusia kumppaneita kestävyyden edistämiseksi digitalisaation ja teollisen kiertotalouden keinoin. Vaikuttajille suunnatussa pyöreän pöydän keskustelussa puolestaan pohdittiin keinoja kestävän ja oikeudenmukaisen kaivostoiminnan vahvistamiseksi yritysten, kuntien, aluetoimijoiden, yliopistojen, ministeriöiden ja komission välisellä yhteistyöllä. Ohjelmaan kuului myös Biocluster Finlandin järjestämä vihreän siirtymän gaala, jossa palkittiin vuoden vihreä kasvuyrittäjä.  

Loppupuheenvuorossa Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi tiivisti, että tämän vuoden konferenssissa on näkynyt yhteinen motivaatio, kehittämisen intohimo ja toteuttamisen realismi. 

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut