Euroopan komissiolta kaksi suositusta digitaalisten taitojen ja koulutuksen lisäämiseksi

Euroopan komissio on julkaissut kaksi digitaaliseen koulutukseen ja taitoihin liittyvää aloitetta, joita ehdotetaan neuvoston suositukseksi. Aloitteet on julkaistu osana Euroopan osaamisen teemavuotta, jonka keskiössä on kehittää taitoja ja osaamista, jotka vastaavat työmarkkinoiden kysyntään ja auttavat ratkaisemaan osaamisvajetta. Digitaalisen osaamisen lisäämisellä pyritään vastaamaan yhteiskunnan kiihtyvään digitalisaatioon.  

Ensimmäinen suositus koskee digitaalisen koulutuksen mahdollistavien tekijöiden lisäämistä. Tällä tarkoitetaan investointien, hallinnon ja valmiuksien lisäämistä, jotta digitaalisten taitojen koulutusta voidaan kehittää. Suosituksen mukaan jäsenmaiden tulee varmistaa osallistava ja laadukas digitaalinen koulutus, joka on kaikkien saatavilla. Tämä pitää sisällään myös puuttumisen digitaalisten taitojen kahtiajakoon, joka korostui erityisesti covid-19 pandemian aikana. 

Toinen suositus koskee digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamista kaikilla koulutustasoilla. Suositukseen kuuluu myös digitaalisten taitojen opetuksen tarjoaminen varhaisella koulutustasolla.  

Molemmilla aloitteilla pyritään lisäämään digitaalisia toimintatapoja ja digitaalisten taitojen koulutusta, jotka ovat osa digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman prioriteetteja. Aloitteiden täytäntöönpanoa tuetaan EU:n rahoitusohjelmilla sekä esimerkiksi teknisen tuen välineellä, jolla tuetaan jäsenmaita asiantuntemuksella uudistusten toteuttamisessa.  

 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote