Euroopan komissio ehdottaa EU:n laajuisia patenttisääntöjä innovoinnin tukemiseen

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen uusista yhdenmukaisista EU-patenttisäännöistä, joilla pyritään tukemaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten innovointitoimintaa parantamalla aineettomaan omaisuuteen liittyviä tekijänoikeuskäytäntöjä.

Aineettomat hyödykkeet kuten tuotemerkit, patentit ja mallit ovat keskeinen osa vihreää ja digitaalista siirtymää edistävässä osaamistaloudessa, jolla esimerkiksi tuetaan puhtaan teknologian kehitystä ja käyttöönottoa. Patentit antavat aineettomalle omaisuudelle tekijänoikeussuojan, jonka avulla yritykset voivat hyödyntää paremmin omaisuutta esimerkiksi edistämällä innovaatioiden kaupallistamista. Lisäksi patenttien avulla innovaatiot voidaan standardoida. Yhdenmukaiset patenttisäännöt myös kasvattavat EU:n kilpailukykyä ja maailmanmarkkinaosuutta innovaatioiden vientialueena.  

Uusilla EU:n patenttisäännöillä pyritään varautumaan toimintaympäristön muutoksiin luomalla teollis- ja tekijänoikeuksien kehyksestä avoimempi ja tehokkaampi. Ehdotetuilla säännöillä täydennetään 1. kesäkuuta käyttöönotettavaa yhtenäispatenttijärjestelmää, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa patenttijärjestelmän toimintaa EU:ssa.  

Ehdotetut uudet patenttisäännöt koskevat kolmea patenttikäytäntöä. Ensimmäinen on standardien kannalta keskeiset patentit (Standard essential patents, SEPs), joilla annetaan tekijänoikeussuoja teknologioille, jotka ovat tärkeitä standardien käyttöönotossa. Näitä ovat esimerkiksi yhteydenmuodostamiseen liittyvät teknologiat (esimerkiksi 5G, Wi-FI, Bluetooth). 

Toisena käytäntönä patenttisääntöihin ehdotetaan sääntöjä pakolliseen lisensointiin, jolla pyritään varmistamaan patentoitujen tuotteiden ja teknologioiden saatavuus kriisitilanteissa. Tämä ehdotus täydentäisi EU:n muita kriisimenettelyjä, kuten sisämarkkinoiden hätäapuvälinettä ja sirusäädöstä, joilla pyritään lisäämään toimitusvarmuutta ja EU:n omavaraisuutta.  

Kolmas patenttisääntöihin kuuluva ehdotus on täydentävien patenttien järjestelmä (Supplementary Protection Certificates, SPC), jonka tarkoitus olisi entisestään vahvistaa ja yhtenäistää EU:n patenttijärjestelmää. Täydentävyys on oleellista erityisesti lääkelisenssien menettelyjen parantamisessa.  

Komission ehdotus innovointia tukevista patenttisäännöistä on seuraavaksi neuvoston ja parlamentin käsittelyssä.  

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote