Euroopan komissio on julkaissut LIFE-ohjelman hankehaun kestävän rakentamisen edistämiseen

Euroopan komissio on julkaissut LIFE-ohjelman hankehaun kolmelle hankkeelle. Kahdella hankkeista tuetaan Ukrainan jälleenrakentamista ja ne toteutetaan Uusi eurooppalainen Bauhaus –aloitteen (NEB) puitteissa. NEB-aloite perustuu kestävyyden, osallisuuden ja esteettisyyden toimintaperiaatteille. Lisäksi komissio on julkaissut NEB -aloitteeseen liittyen hankehaun, jolla pyritään kehittämään kestävän rakentamisen osaamista. Haku on auki 7. syyskuuta asti.  

Ukrainan jälleenrakentamiseen keskittyvien hankkeiden tavoitteena on tukea eurooppalaisten kaupunkien kestävän kaupunkisuunnittelun määrittelemistä ja toteuttamista sekä luoda valmiuksia Ukrainan jälleenrakentamiselle. Jälleenrakentaminen suunnitellaan toteutettavaksi NEB –aloitetta hyödyntäen, jolloin rakentaminen perustuu kestävän kehityksen periaatteelle sekä innovatiivisuudelle. Hankkeilla pyritään esimerkiksi edistämään kaupunkien kiertotaloutta. 

Kolmas hakuun kuuluva hanke keskittyy NEB Academy -aloitteeseen, jonka tarkoituksena on kehittää kestävän rakentamisen huippuosaamista. Tavoitteena on tukea kestävään rakentamiseen liittyviä pilottihankkeita sekä koulutusta, joilla vauhditetaan vihreää siirtymää rakennusalalla. Hankkeella tuetaan esimerkiksi osaamisen kehittämistä biopohjaisten materiaalien käytössä rakennusalalla. 

Yhdessä hankkeilla pyritään parantamaan kaupunkien infrastruktuurin ilmastoneutraaliutta ja energiatehokkuutta osana vihreää ja digitaalista siirtymää. Keskeisenä toimintatapana kestävän rakentamisen osaamisen lisäämisessä on kokemusten ja käytäntöjen jakaminen eurooppalaisten kaupunkien kesken.   

 

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Hakuportaali