Palautejakso vuoden 2040 ilmastotavoitteesta on käynnissä 

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitetta. Julkisen kuulemisen tavoitteena on kerätä näkemyksiä ilmastotavoitteen asettamisen tasosta, eri sektorien osallistumisesta tavoitteen saavuttamiseen sekä ilmastotoimien taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Kyseessä on ilmastolakiin sisällytettävä välitavoite kohti EU:n tavoitetta olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.  

Julkisen kuulemisen lisäksi tehdään vaikutustenarviointeja, joita hyödynnetään tavoitteen asettamisessa. Palautejakso on auki 23. kesäkuuta asti, ja palautetta pyydetään laajasti kansalaisilta, alueellisilta ja paikallisilta päättäjiltä, teollisuuden sektoreilta, järjestöiltä ja tiede- ja tutkimusyhteisöiltä. Komission lakiehdotus vuoden 2040 ilmastotavoitteesta annetaan kesäkuuhun 2024 mennessä, johon liittyen julkaistaan myös toimeenpanoon liittyviä aloitteita. 

Lisätietoja: 

Julkinen kuuleminen