Uutiskirje 3/2023

Ajankohtaista

Laura Mäki on aloittanut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston erityisasiantuntijana 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tiimiin saatiin uutta vahvistusta, kun Laura Mäki aloitti erityisasiantuntijana 13. maaliskuuta. Lauran toimenkuvaan kuuluvat ympäristö-, ilmasto ja energiapolitiikan erityisasiantuntijan tehtävät. Laura myös vastaa Itä- ja Pohjois-Suomen metsätyöryhmän ohjaamisesta, on mukana ERIAFF –verkostossa sekä NSPA:n että ERRIN:in työryhmissä. Kajaanista kotoisin olevan Lauran työtausta koostuu kansainvälisistä tehtävistä, joista viimeisimpänä on työskentely Kolarctic CBC-ohjelmassa. Lue lisää 

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen kriittisten raaka-aineiden turvallisista ja kestävistä toimitusketjuista 

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen koskien kriittisten raaka-aineiden turvallisen, monipuolisen, kohtuuhintaisen ja kestävän saannin varmistamisen EU:ssa. Aloitteen tavoitteena on lieventää riskejä muun muassa monipuolistamalla toimitusketjuja sekä lisäksi edistää kiertotaloutta ja kestävyyttä. Kriittiset raaka-aineet ovat välttämättömiä useille strategisille aloille mukaan lukien nettonolla- ja digitaalinen teollisuus sekä puolustus-, ilmailu- ja avaruusala ja niiden kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi. Lue lisää

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen nettonollateollisuuden asetuksesta 

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen nettonollateollisuuden asetuksesta osana vihreän kehityksen teollisuussuunnitelma. Ehdotetulla asetuksella pyritään lisäämään puhtaiden teknologioiden tuotantoa jäsenmaissa ja edistämään siirtymää puhtaaseen energiaan EU:ssa. Tavoitteena on, että nettonollateollisuuden asetus, aloite kriittisten raaka-aineiden kestävistä ja turvallisista toimitusketjuista ja aloite sähkömarkkinoiden uudistamisesta yhdessä luovat puitteet, joilla vähennetään EU:n riippuvuutta tuonnista. Lue lisää 

Euroopan komissio on hyväksynyt ryhmäpoikkeusasetuksen muutokset ja uudet tilapäiset valtiontukipuitteet: tavoitteena vihreän ja digitaalisen siirtymän nopeuttaminen 

Euroopan komissio on hyväksynyt ryhmäpoikkeusasetukseen tehdyt muutokset, joilla helpotetaan ja nopeutetaan valtiontukien myöntämistä vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämisessä. Käytännössä muutoksien avulla jäsenmaat voivat joustavammin suunnitella ja myöntää tukea siirtymän keskeisille aloille. Lisäksi komissio on hyväksynyt uudet tilapäiset valtiontuen kriisi- ja siirtymäpuitteet, joilla tuetaan nettonollatalouteen siirtymistä. Tavoitteena on nopeuttaa investointeja ja rahoituksen saantia puhtaan teknologian tuotantoon EU:ssa.  Lue lisää

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat alustavasti hyväksyneet energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat alustavasti hyväksyneet komission aloitteen EU:n energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta ja vahvistamisesta. Tarkoituksena on tiukentaa energiatehokkuuden vaatimusta, joka on edellytys Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, 55-valmiuspaketin sekä REPowerEU-suunnitelman toteutumisessa. Lue lisää

Euroopan komissio juhlistaa 30-vuotista sisämarkkinaa ja pyrkii edistämään pitkän aikavälin kilpailukykyä

EU:n sisämarkkinat täyttävät tänä vuonna 30 vuotta ja juhlavuosi nostaa samalla esiin EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamisen. Toimivat sisämarkkinat ovat oleellinen osa EU:n kilpailukykyä ja geopoliittista asemaa. Toimia tarvitaan muun muassa sisämarkkinoiden häiriönsietokyvyn parantamisessa sekä markkinoiden koko potentiaalin hyödyntämisessä. Lue lisää

Euroopan parlamentti ja jäsenmaat ovat hyväksyneet Euroopan komission aloitteen osaamisen teemavuodesta 

Euroopan parlamentti ja jäsenmaat ovat hyväksyneet komission aloitteen osaamisen teemavuodesta, joka julkaistiin puheessa unionin tilasta syyskuussa 2022. Teemavuosi alkaa virallisesti Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta. Tavoitteena on edistää osaamisen kehittämistä EU:ssa osana Euroopan kilpailukyvyn parantamista oikeudenmukaisessa vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Teemavuodelle on annettu neljä painopistettä, joista yksi on koulutuksen ja täydennyskoulutuksen investointien edistäminen. Lue lisää

EU:n neuvosto on hyväksynyt turvallisia avaruusyhteyksiä koskevan ohjelman sekä päätelmät vihreässä siirtymässä tarvittavasta osaamisesta 

EU:n neuvosto on hyväksynyt asetuksen EU:n turvallisia avaruusyhteyksiä koskevasta ohjelmasta vuosiksi 2023–2027, jossa asetetaan EU:lle tavoite IRIS² satelliittiryhmän käyttöönotosta. Satelliittiryhmän käyttöönotto hyödyttää jäsenmaita muun muassa kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa ja valvonnassa sekä kriisinhallinnassa, mikä parantaa EU:n häiriönsietokykyä ja suvereniteettia.  

Lisäksi Euroopan koulutus- nuoriso- kulttuuri- ja urheiluneuvoston kokoonpano on hyväksynyt päätelmät vihreässä siirtymässä tarvittavista taidoista ja osaamisesta. Päätelmissä Euroopan neuvosto kehottaa koulutuksen järjestäjiä, tutkimusorganisaatioita sekä työnantajia yhteistyössä määrittämään vihreän siirtymän edellyttämät koulutustarpeet.  Lue lisää

Tapahtumia

25.-27. huhtikuuta 2023 

Clusters meet regions – East and North Finland

Lue lisää

3. toukokuuta 2023

Interreg Europe IMPROVE -hankkeen päätösseminaari Brysselissä 

Lue lisää

22.-24. toukokuuta 2023

ERIAFF -vuosikonferenssi

Lue lisää

6.-7. kesäkuuta 2023

EU Green Week 2023 – EU:n vihreä viikko

Lue lisää

20.-22. kesäkuuta 2023

EUSEW 2023 – EU:n kestävän energian viikko

Lue lisää

 

Julkiset kuulemiset

Julkinen kuuleminen EU:n osaajareservistä 

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen EU:n osaajareservin laatimisesta. Aloitteen tarkoituksena on tukea kansainvälistä rekrytointia EU:hun ja tukea työnantajia tarvitsemiensa osaajien löytämisessä. Aloitteen keskiössä on osaajien houkutteleminen ja pitäminen jäsenmaissa unionin kasvun ja innovoinnin edistämiseksi. Julkinen kuuleminen on auki 16. maaliskuuta asti. Lue lisää

Nettonollateollisuutta ja kriittisiä raaka-aineita koskevien asetusehdotuksien sekä elpymistukivälineen palautejaksot ovat käynnissä 

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejaksot maaliskuussa julkaistuista nettonollateollisuutta ja kriittisiä raaka-aineita koskevista asetuksista. Molempien palautejaksot ovat auki 16. toukokuuta asti. Lisäksi elpymistukivälineen väliarviointia koskeva julkinen kuuleminen on käynnissä. Tukivälineen väliarvioinnissa tarkastellaan muun muassa sen vaikutuksia, tehokkuutta ja aikaansaatua lisäarvoa, kun väline on ollut käytössä nyt puolet sen toiminta-ajasta. Palautejakso on auki 8. kesäkuuta asti.  Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset