Euroopan komissio on hyväksynyt ryhmäpoikkeusasetuksen muutokset ja uudet tilapäiset valtiontukipuitteet: tavoitteena vihreän ja digitaalisen siirtymän nopeuttaminen

Euroopan komissio on hyväksynyt ryhmäpoikkeusasetukseen tehdyt muutokset, joilla helpotetaan ja nopeutetaan valtiontukien myöntämistä vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämisessä. Käytännössä muutoksien avulla jäsenmaat voivat joustavammin suunnitella ja myöntää tukea siirtymän keskeisille aloille. Valtiontuen myöntämisen helpotus koskee esimerkiksi ympäristönsuojelua, energia-alaa tutkimus- ja kehityshankkeita sekä uudelleenkoulutusta. 

Euroopan komissio on myös hyväksynyt uudet tilapäiset valtiontuen kriisi- ja siirtymäpuitteet, joilla tuetaan nettonollatalouteen siirtymistä.  Tavoite nettonollataloudesta liittyy komission helmikuussa 2023 esittämään vihreän kehityksen teollisuussuunnitelmaan. Aloite kriisi- ja siirtymäpuitteista on jatkoa valtiontukipuitteille, jotka hyväksyttiin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksien lieventämiseen maaliskuussa 2022.  

Uusilla tilapäisillä kriisi- ja siirtymäpuitteilla on tarkoitus nopeuttaa investointeja ja rahoituksen saantia puhtaan teknologian tuotantoon EU:ssa. Uusilla puitteilla sekä jatketaan jäsenmaiden mahdollisuutta perustaa uusituvan energian käyttöönottoa nopeuttavia, energian varastointiin liittyviä tai teollisuuden tuotantoprosessien vähähiilisyyttä edistäviä tukiohjelmia, että sallitaan uusia toimenpiteitä, joilla nopeutetaan nettonollatalouden investointeja. Hyväksytyt muutokset myös auttavat jäsenvaltioita toteuttamaan kansallista elpymissuunnitelmaa.  

  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote: Tilapäiset valtiontukipuitteet

Komission lehdistötiedote: Ryhmäpoikkeussääntöjen muutokset