Nettonollateollisuutta ja kriittisiä raaka-aineita koskevien asetusehdotuksien sekä elpymistukivälineen palautejaksot ovat käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejaksot nettonollateollisuutta ja kriittisiä raaka-aineita koskevista asetuksista. Lisäksi elpymistukivälineen väliarviointia koskeva julkinen kuuleminen on käynnissä.  

Aloite nettonollateollisuuden asetuksesta julkaistiin 16. maaliskuuta ja sillä pyritään lisäämään puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa EU:ssa ja nopeuttamaan vihreää ja digitaalista siirtymää. Asetusta koskeva palautejakso on avoinna 16. toukokuuta asti.  

Myös maaliskuussa julkaistusta kriittisiä raaka-aineita koskevasta asetusehdotuksesta on käynnissä palautejakso. Aloite koskee kriittisten raaka-aineiden tarjonnan lisäämistä ja monipuolistamista, kiertotalouden vahvistamista sekä tutkimuksen ja innovoinnin tukemista. Lisäksi aloitteen tavoitteena on sekä vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusketjujen seurantavalmiuksia että varmistaa korkea ympäristönsuojelun taso. Palautejakson kohderyhmää ovat raaka-aineista vastaavat alueelliset ja kansalliset viranomaiset, teollisuuden edustajat, yritykset mukaan lukien pk-yritykset, tutkijat, kansalais- ja kuluttajajärjestöt ja kansalaiset. Kriittisiä raaka-aineiden asetusta koskeva palautejakso on avoinna 16.toukokuuta asti.  

Lisäksi elpymis- ja palautumistukivälinettä (2020–2024) koskeva väliarviointi on käynnissä. Tukivälineen tarkoitus on ollut lieventää koronapandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Tukivälineen väliarvioinnissa tarkastellaan muun muassa sen vaikutuksia, tehokkuutta ja aikaansaatua lisäarvoa, kun väline on ollut käytössä nyt puolet sen toiminta-ajasta. Komissio julkaisee vastaanotetusta palautteesta raportin koskien välineen loppukauden suunnitelmaa.  Palautejakso on avoinna 8. kesäkuuta asti.  

 

Lisätietoja:

Nettonollateollisuus asetuksen palautejakso

Kriittisten raaka-aineiden asetuksen palautejakso

Elpymis- ja palautumistukivälineen väliarviointi