Euroopan komissio on julkaissut aloitteen kriittisten raaka-aineiden turvallisista ja kestävistä toimitusketjuista

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen koskien kriittisten raaka-aineiden turvallisen, monipuolisen, kohtuuhintaisen ja kestävän saannin varmistamisen EU:ssa. Kriittiset raaka-aineet ovat välttämättömiä useille strategisille aloille mukaan lukien nettonolla- ja digitaalinen teollisuus sekä puolustus-, ilmailu- ja avaruusala ja niiden kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi. Aloite pitää sisällään asetusehdotuksen sekä tiedonannon. 

EU on vahvasti riippuvainen kriittisten raaka-aineiden tuonnista, mikä kohdistaa riskejä toimitusketjuihin ja samalla altistaa talouden häiriöille. Aloitteen tavoitteena on lieventää riskejä muun muassa monipuolistamalla toimitusketjuja sekä lisäksi edistää kiertotaloutta ja kestävyyttä. Tavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään EU:n sisämarkkinoiden ja ulkoisten kumppanuuksien vahvuuksia ja mahdollisuuksia.  

Osana aloitetta komissio ehdottaa listaa strategisesti merkittävistä raaka-aineista. Lista käsittää vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden kannalta tärkeät raaka-aineet, joihin kohdistuu toimitusriskejä. Aloitteessa esitetään myös selkeiden viitearvojen vahvistamista jäsenmaiden valmiuksille toimittaa kriittisiä raaka-aineita ja toisaalta EU:n toimitusketjujen monipuolistamista vuoteen 2030 mennessä seuraavasti: 

  • vähintään 10 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta louhinnan osalta 
  • vähintään 40 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta jalostuksen osalta 
  • vähintään 15 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta kierrätyksen osalta  
  • enintään 65 prosenttia kunkin strategisen raaka-aineen vuotuisesta kulutuksesta unionissa missä tahansa asiaankuuluvassa jalostusvaiheessa saa olla peräisin yhdestä ainoasta kolmannesta maasta.  

 

Turvattujen ja häiriösietokykyisten toimitusketjujen sekä toimitusriskien lieventämisen ohella aloitteella investoidaan tutkimukseen, innovaatioihin ja taitoihin sekä edistetään ympäristön suojelua mm. vahvistamalla kriittisten raaka-aineiden kiertoa. Aloite siirtyy seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. 

 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote