Euroopan komissio juhlistaa 30-vuotista sisämarkkinaa ja pyrkii edistämään pitkän aikavälin kilpailukykyä

Euroopan komissio on julkaissut kaksi tiedonantoa koskien EU:n sisämarkkinoiden juhlavuotta ja EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamista.  

EU:n sisämarkkinat täyttävät tänä vuonna 30 vuotta. Avoimet sisämarkkinat ovat oleellinen osa EU:n kilpailukykyä ja samalla ne vahvistavat EU:n asemaa geopoliittisesti. Komission tiedonannossa korostetaan, että kilpailukyvyn ja globaalisti merkittävän aseman turvaaminen edellyttää jäsenmaiden yhteistä toimintaa. Toimia tarvitaan erityisesti EU:n sisämarkkinoiden häiriönsietokyvyn parantamisessa, vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämisessä sekä sisämarkkinoiden koko potentiaalin hyödyntämisessä.  

Komission tiedonannossa pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamisesta käsitellään EU:n mahdollisuuksia hyödyntää paremmin sen vahvuuksia sekä vahvistaa ennakoivaa, selkeää ja koordinoitua toimintaa, joka luo edellytykset muun muassa työvoiman houkuttelemiselle ja menestymiselle kansainvälisesti. 

Euroopan komissio ehdottaa kilpailukyvyn edistämistä yhdeksällä osa-alueella, jotka keskittyvät sisämarkkinoiden laajentamiseen ja syventämiseen sekä palvelujen yhdentymiseen. Osa-alueisiin kuuluu yksityisen pääoman ja investointien saatavuus, julkiset investoinnit ja infrastruktuuri, tutkimus ja innovointi, energia, kiertotalous, digitalisaatio, koulutus ja osaaminen sekä kauppa ja avoin strateginen riippuvuus. Lisäksi jatketaan toimia, joilla nykyisiä sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoa valvotaan ja jäsenmaiden tasolla olevia esteitä pyritään vähentämään.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote