Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat alustavasti hyväksyneet energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat alustavasti hyväksyneet komission aloitteen EU:n energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta ja vahvistamisesta. Tarkoituksena on tiukentaa energiatehokkuuden vaatimusta, joka on edellytys Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, 55-valmiuspaketin sekä REPowerEU-suunnitelman toteutumisessa. 

Uudistettu direktiivi noudattaa energiatehokkuus etusijalla –periaatetta, jonka mukaan jäsenmaiden on huomioitava energiatehokkuus politiikassa, suunnittelussa, energia-alan investointipäätöksissä sekä laajemmin eri sektoreilla. Periaate kohdistaa enemmän vastuuta julkiselle sektorille energiatehokkuuden parantamisessa. Tämä tarkoittaa muun muassa energiatehokkuuden huomioimista tuotteiden, palveluiden, rakennusten ja hankintojen osalta. Samalla direktiivi kannustaa yrityksiä kehittämään energiatehokkuuttaan ja suuria energiankuluttajayrityksiä vaaditaan ottamaan käyttöön energiahallintajärjestelmä.  

Lisäksi energiaköyhyydelle on julkaistu ensimmäistä kertaa määritelmä, joka nostaa esiin energiaköyhyydestä kärsivät. Direktiivissä painotetaan jäsenvaltioilta toimenpiteitä, joilla energiaköyhyyttä lievitetään ja lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia.  

Saavutetun alustavan yhteisymmärryksen jälkeen Euroopan parlamentin ja neuvoston tulee vielä hyväksyä direktiivi virallisesti. Tämän jälkeen asia julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja direktiivi astuu voimaan. 

 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote