EU:n neuvosto on hyväksynyt turvallisia avaruusyhteyksiä koskevan ohjelman sekä päätelmät vihreässä siirtymässä tarvittavasta osaamisesta

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt kaksi digitaalisen ja vihreän siirtymän kannalta merkittävää aloitetta.   

Alkuviikosta neuvosto hyväksyi asetuksen EU:n turvallisia avaruusyhteyksiä koskevasta ohjelmasta vuosiksi 2023–2027. Euroopan komissio julkaisi ohjelmaa koskevan aloitteen helmikuussa 2022. Ohjelmassa asetetaan EU:lle tavoite IRIS² satelliittiryhmän käyttöönotosta, joka tarjoaa huippunopean ja korkean turvallisuuden viestintäpalveluita vuoteen 2027 mennessä. Turvallisuus perustuu kehittyneisiin salaustekniikoihin, jotka mahdollistavat turvallisemman tietojen suojaamisen ja siirtämisen.  

Satelliittiryhmän käyttöönotto hyödyttää jäsenmaita muun muassa kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa ja valvonnassa sekä kriisinhallinnassa, mikä parantaa EU:n häiriönsietokykyä ja suvereniteettia. Satelliittipohjainen viestintäjärjestelmä mahdollistaa esimerkiksi verkkoyhteyksien toimimisen maanpäällisissä häiriötilanteissa kuten luonnonkatastrofeissa ja turvallisuusuhkatilanteissa.  

Ohjelma edistää EU:n digitaalista siirtymää ja maailmanlaajuista strategiaa lisätä yhteyksien turvallisuutta EU:n ulkopuolisille strategisesti merkittäville alueille esimerkiksi Arktisella alueella. Lisäksi ohjelmalla vahvistetaan EU:n satelliittipohjaisen viestintäpalvelun kilpailukykyä EU:n avaruusohjelman viraston (EUSPA) hankkeella, johon osallistuu jäsenmaita, Euroopan avaruusjärjestö ESA sekä yksityisiä yrityksiä. 

Euroopan koulutus- nuoriso- kulttuuri- ja urheiluneuvoston kokoonpano on myös hyväksynyt päätelmät vihreässä siirtymässä tarvittavista taidoista ja osaamisesta. Päätelmän taustalla on jäsenmaiden vaatimus toimista, joilla vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämiä taitoja kehitettäisiin koulutuksen ja jatkokoulutuksen avulla. Vihreässä siirtymässä korostuvat erityisesti teknisen osaamisen taidot, joiden kysyntä on kasvussa. Päätelmissä Euroopan neuvosto kehottaa koulutuksen järjestäjiä, tutkimusorganisaatioita sekä työnantajia yhteistyössä määrittämään vihreän siirtymän edellyttämät koulutustarpeet.  

 

Lisätietoja: 

Neuvoston lehdistötiedote avaruusyhteyksistä

EU:n avaruusohjelma

Neuvoston lehdistötiedote vihreässä siirtymässä tarvittavasta osaamisesta