Julkinen kuuleminen EU:n osaajareservistä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen EU:n osaajareservin laatimisesta. Aloitteen tarkoituksena on tukea kansainvälistä rekrytointia EU:hun ja tukea työnantajia tarvitsemiensa osaajien löytämisessä.  

Aloitteella pyritään osaajien houkuttelemiseen ja pitämiseen jäsenmaissa unionin kasvun ja innovoinnin edistämiseksi. Osaajareservillä pyritään myös vastaamaan osaajapulaan, joka kohdistuu muun muassa terveydenhuoltoalaan sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän aloihin. Ajatus osaamisreservistä on osa laajempaa tavoitetta kehittää laillisen muuttoliikkeen EU-politiikkaa ja edistää osaavan työvoiman liikkumista. 

Julkisella kuulemisella toivotaan näkemyksiä liittyen EU:n osaajareservin suunnittelemiseen. Kuulemisen kohderyhmää ovat valtio- ja alueellisen tason toimijat, työmarkkinaosapuolet, elinkeinoelämän sekä teollisuuden järjestöt sekä muut asiaankuuluvat kansalaisjärjestöt ja sidosryhmät. Julkinen kuuleminen on auki 16. maaliskuuta asti.  

 

Lisätietoja: 

Julkinen kuuleminen