Uutiskirje 12/2023

Ajankohtaista

Neuvosto on hyväksynyt päätelmät koheesiopolitiikan tulevaisuudesta

EU:n neuvosto on hyväksynyt koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskevat päätelmät, joissa korostetaan koheesiopolitiikan tavoitetta vahvistaa EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhtenäisyyttä sekä vähentää alueiden välistä eriarvoisuutta.  Lue lisää.

Komission käynnistämä Euroopan vetypankin ensimmäinen huutokauppa nyt avoinna vedyntuottajille 

Komissio on käynnistänyt Euroopan vetypankin ensimmäisen pilottihuutokaupan, jonka avulla tuetaan vedyntuotantoa 800 miljoonalla eurolla. Tukea tarjotaan innovaatiorahaston kautta suoraan uusiutuvan vedyn tuottajille, jotka voivat hakea tukea tekemällä tarjouksia EU-tuesta tietylle vedyn tuotantomäärälle 8. helmikuuta 2024 mennessä. Lue lisää

Horisontti Eurooppa –puiteohjelman väliarviointi on alkanut 

Komission uusi Horisontti Eurooppa –ohjelman väliarviointia täydentävä asiantuntijatyöryhmä on aloittanut työnsä. Työryhmä koostaa raportin, jossa selvitetään, miten Horisontti Eurooppa –puiteohjelma voi tuottaa edelleen lisäarvoa ohjelmakauden loppuvuosina. Lue lisää

EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös hyväksytty parlamentissa

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen, jonka tavoitteena on edistää EU:n kilpailukykyä ja riippumattomuutta. Keskeisiä keinoja ovat vaihtoehtoisten materiaalien ja tuotantomenetelmien tutkimuksen ja innovaation edistäminen sekä byrokratian vähentäminen ja lupamenettelyjen yksinkertaistaminen.  Lue lisää.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet sähkömarkkinoiden uudistamisesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat epämuodollisesti sopineet EU:n sähkömarkkinoiden uudistamisesta. Markkinoista halutaan saada vakaammat, kestävämmät ja edullisemmat. Sopimuksessa korostuivat kuluttajansuoja, hinnanerosopimukset ja sähkökriisimekanismi. Lue lisää.

Tapahtumia

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston väki hiljenee joulun viettoon ensi viikon aikana. Vuodenvaihteen jälkeen toimimme jälleen tarmokkaasti Itä- ja Pohjois-Suomen asialla vuonna 2024!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024 Brysselistä toivottaa koko toimiston väki!
Joyeux noël et bonne année!
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!
Merry Christmas and happy new year!