Neuvosto on hyväksynyt päätelmät koheesiopolitiikan tulevaisuudesta

EU:n neuvosto on hyväksynyt koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskevat päätelmät, joissa korostetaan koheesiopolitiikan tavoitetta vahvistaa EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhtenäisyyttä sekä vähentää alueiden välistä eriarvoisuutta.

Päätelmissä painotetaan vähemmän kehittyneiden ja syrjäisimpien alueiden tarpeiden huomioimista lainsäädännössä ja tukien kohdistamisessa. Neuvosto korostaa myös koheesiopolitiikan mukautuvuuden merkitystä EU:n kriisivalmiudelle ja kyvylle vastata uusiin haasteisiin. Avainasemassa ovat myös hallinnollinen yhteistyö sekä aloitteiden yhteensopivuus jo suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoja 

Neuvoston lehdistötiedote