Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet sähkömarkkinoiden uudistamisesta  

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat epämuodollisesti sopineet EU:n sähkömarkkinoiden uudistamisesta. Markkinoista halutaan saada vakaammat, kestävämmät ja edullisemmat. Sopimuksessa korostuivat seuraavat asiat: 

  • Kuluttajansuoja: Kuluttajia suojellaan epävakailta hinnoilta takaamalla heille kiinteähintaisia ja dynaamisia hintasopimuksia sekä tietoa sopimusten optioista, mikä estää palveluntarjoajia muuttamasta sopimusten ehtoja yksipuolisesti.  
  • Hinnanerosopimukset: Energiainvestointeihin kannustetaan hinnanerosopimusten ja vastaavien ohjelmien avulla, joissa energiantuottajaa kompensoidaan julkisilla varoilla, jos sähkön markkinahinta laskee liian jyrkästi.  
  • Sähkönhintakriisimekanismi: Mekanismin avulla voidaan julistaa tarvittaessa sähkönhintakriisi, jonka avulla jäsenvaltiot voivat väliaikaisesti asettaa kiinteitä sähkönhintoja pk-yrityksille ja energiaintensiivisen teollisuuden kuluttajille. 

Seuraavaksi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta äänestää sopimuksesta. Jos sopimus saa parlamentin ja neuvoston hyväksynnän, se voidaan säätää laiksi.  

Lisätietoja 

Parlamentin lehdistötiedote