Komission käynnistämä Euroopan vetypankin ensimmäinen huutokauppa nyt avoinna vedyntuottajille 

Komissio on käynnistänyt Euroopan vetypankin ensimmäisen pilottihuutokaupan, jonka avulla tuetaan vedyntuotantoa 800 miljoonalla eurolla. Tukea tarjotaan innovaatiorahaston kautta suoraan uusiutuvan vedyn tuottajille, jotka voivat hakea tukea tekemällä tarjouksia EU-tuesta tietylle vedyn tuotantomäärälle. Tarjoukset tulee tehdä kiinteänä preemiona tuotettua vetykiloa kohti, enimmillään 4,5€/kg. Tukea myönnetään hankkeille hintatarjousten suuruusjärjestyksessä alhaisimmasta korkeimpaan, kunnes budjetti on käytetty loppuun.  

Innovaatiorahaston tuen ulkopuolelle jääville hankkeille komissio tarjoaa “huutokaupat palveluna” -mekanismia, jonka avulla jäsenmaat voivat myöntää hankkeille kansallista rahoitusta. Huutokauppapalvelumekanismia voivat hyödyntää vain hankkeet, jotka ovat esittäneet tarjouksensa pilottihuutokaupassa. 

Tarjousten hakuaika päättyy 8. helmikuuta 2024 klo 17:00 CET. Tuloksista ilmoitetaan huhtikuussa 2024. 

Pilottihuutokaupalla edistetään vetyteknologioiden käyttöönottoa, mikä on tärkeä edellytys vihreälle siirtymälle. Komission REPowerEU-suunnitelman tavoitteena on tuottaa 10 miljoonaa tonnia vetyä vuoteen 2023 mennessä.  

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote