Horisontti Eurooppa –puiteohjelman väliarviointi on alkanut 

Komission uusi Horisontti Eurooppa –ohjelman väliarviointia täydentävä asiantuntijatyöryhmä on aloittanut työnsä. Työryhmä koostaa raportin, jossa selvitetään, miten Horisontti Eurooppa –puiteohjelma voi tuottaa edelleen lisäarvoa ohjelmakauden loppuvuosina.  

Työryhmän jäsenistö koostuu viidestätoista eri jäsenvaltioita, aloja, ikäluokkia ja sukupuolia edustavista asiantuntijoista. Heidän joukossaan on Antti Vasara, VTT:n toimitusjohtaja. Työryhmältä odotetaan sekä strategista neuvontaa että konkreettisia ehdotuksia puiteohjelman tulevaisuuden kannalta.  

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote