EU:n kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös hyväksytty parlamentissa 

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen, jonka tavoitteena on edistää EU:n kilpailukykyä ja riippumattomuutta. Keskeisiä keinoja ovat vaihtoehtoisten materiaalien ja tuotantomenetelmien tutkimuksen ja innovaation edistäminen sekä byrokratian vähentäminen ja lupamenettelyjen yksinkertaistaminen.  

Suunnitelmissa korostuu myös EU:n ja kolmansien maiden välisten strategisten kumppanuuksien vahvistaminen. Näin edistetään osaamisen ja teknologioiden kehittymistä ja vaihtoa sekä parhaiden ekologisten käytäntöjen toteutumista kumppanimaissa. 

Säädös on nyt neuvoston käsiteltävänä ja odottaa sen virallista hyväksyntää.

Lisätietoja 

Parlamentin lehdistötiedote