Uutiskirje 4/2024

Ajankohtaista

Osaamisvajetta ja työvoimapulaa ratkotaan EU:n ja työmarkkinaosapuolten yhteistyössä 

Euroopan osaamisvajetta ja työvoimapulaa pyritään ratkomaan kolmikantaisessa dialogissa, joka aloitettiin Val Duchessen työmarkkinaosapuolten huippukokouksessa tammikuussa. Keskustelua jatkettiin maaliskuussa järjestetyssä EU:n sosiaalialan kolmikantahuippukokouksessa. Lue lisää.

Komission yhdeksäs koheesiokertomus on julkaistu

Euroopan komission yhdeksännen koheesiokertomuksen mukaan koheesiopolitiikka onnistuu tehtävässään kaventaa EU:n taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia kehityseroja. Lue lisää.

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen 

Neuvosto on hyväksynyt kriittisten raaka-aineiden saatavuuden turvaamiseen tähtäävän asetuksen. Siinä linjataan lupamenettelyjä, riskinhallintaa ja raaka-aineiden saatavuutta koskevia toimia ja suosituksia komissiolle, jäsenmaille ja yrityksille. Lue lisää.

Komissiolta bioteknologiaan ja biovalmistukeen liittyvä tiedonanto

Euroopan komissio on esittänyt toimenpide-ehdotuksia, joilla pyritään edistämään bioteknologiaa ja –valmistusta EU:ssa.  Alaa koskevat haasteita ja niiden ratkaisuja käsitellään komission tiedonannossa “Tulevaisuutta rakentamassa luonnon opein”. Lue lisää.

Save the date! NSPA Forum 2024 in Bodø

The Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) -verkosto toivottaa teidät tervetulleeksi vuoden 2024 NSPA-foorumiin 13. – 14. syyskuuta. Tämän vuoden foorumi järjestetään Bodøssa. Lisätietoa ilmoittautumisesta ja ohjelmasta julkaistaan ennen kesää. Lue lisää.

Komissiolta päivitetty rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi

Euroopan komissio on julkaissut päivitetyn rakennusten energiatehokkuusdirektiivin, joka määrittää puitteet rakennusten päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseksi jäsenmaissa. Lue lisää.

Neuvostolta teollisuudesta ja ajoneuvoista aiheutuvia päästöjä koskevia säädöksiä 

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt säädökset, joilla säännellään teollisuuden sekä ajoneuvojen päästöjä. Lue lisää.

Euroopan sisämarkkinoita käsittelevä raportti on julkaistu

Italian entinen pääministeri ja Jacques Delors –instituutin johtaja Enrico Letta on julkaissut Euroopan sisämarkkinoiden tulevaisuutta käsittelevän raporttinsa. Lettan mukaan sisämarkkinoita tulisi uudistaa vastaamaan Euroopan tämänhetkisiä olosuhteita ja asemaa maailmanpolitiikassa sekä tukemaan Euroopan tavoitteita tulevaisuudelle.  Lue lisää.

NSPA:n kannanottopaperi metsäkatoasetukseen sai vastauksen komissiolta

NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) -verkosto julkaisi tammikuussa 2024 kannanoton, joka käsittelee Euroopan komission asetusta metsäkatoa aiheuttamattomista tuotteista. Kannanotolla pyritään vaikuttamaan asetukseen sen toimeenpanovaiheessa. Lue lisää.

Komissiolta lisärahoitusta Horisontti Eurooppa -puiteohjelmalle

Euroopan komissio on hyväksynyt talousarvion lisäyksen Horisontti Eurooppa –ohjelman vuosien 2023–2024 työohjelmaan. Muutos kasvattaa ohjelman budjettia 1.4 miljardilla yhteensä 7.3 miljardiin euroon.  Lisärahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan vihreää siirtymää sekä parantaa EU:n kriisivalmiutta ja kilpailukykyä. Lue lisää.

Harjoittelija Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon Brysseliin

Toimistossamme on tarjolla harjoittelupaikka yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskelevalle, tai vasta valmistuneelle, noin kymmeneksi kuukaudeksi 1.9.2024 alkaen vuoden 2024 kesä-/heinäkuun vaihteeseen asti sopimuksen mukaan. Lue lisää.

Tapahtumia

14.-15. toukokuuta 2024
EU Arctic Forum and Indigenous Peoples’ Dialogue
Lue lisää