Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen 

Neuvosto on hyväksynyt kriittisten raaka-aineiden saatavuuden turvaamiseen tähtäävän asetuksen. Siinä linjataan lupamenettelyjä, riskinhallintaa ja raaka-aineiden saatavuutta koskevia toimia ja suosituksia komissiolle, jäsenmaille ja yrityksille. Lisäksi siinä määritellään 34 kriittistä ja strategista raaka-ainetta, jotka ovat ratkaisevassa asemassa kaksoissiirtymälle sekä puolustus- ja avaruusteollisuudelle.  

Säädöksen hyväksyntä on prosessin viimeinen vaihe. Se tulee voimaan 20 päivän kuluttua siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.  

Lisätietoja 

Neuvoston lehdistötiedote