Komissiolta lisärahoitusta Horisontti Eurooppa -puiteohjelmalle 

Euroopan komissio on hyväksynyt talousarvion lisäyksen Horisontti Eurooppa –ohjelman vuosien 2023–2024 työohjelmaan. Muutos kasvattaa ohjelman budjettia 1.4 miljardilla yhteensä 7.3 miljardiin euroon.  

Lisärahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan vihreää siirtymää sekä parantaa EU:n kriisivalmiutta ja kilpailukykyä. Resursseja kohdennetaan mm. EU:n missioiden perustana olevaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, New European Bauhaus (NEB) -välineeseen, kokeelliseen tutkimustoimintaan, kulttuuriperintötyöhön, pandemiavalmiuteen sekä vuoden 2025 ohjelman valmisteluun.  

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote