Komission yhdeksäs koheesiokertomus on julkaistu 

Euroopan komission yhdeksännen koheesiokertomuksen mukaan koheesiopolitiikka onnistuu tehtävässään kaventaa EU:n taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia kehityseroja. Koheesiopolitiikan avulla edistetään kestävää talouskasvua ja työllisyyttä. Raportin mukaan jokainen koheesiopolitiikan kautta investoitu euro kolminkertaistuu vuoteen 2043 mennessä. Uusia työpaikkoja luodaan arviolta 1.3 miljoonaa vuoteen 2027 mennessä.  

Koheesiopolitiikan avulla tuetaan myös vihreän siirtymän toteuttamista mm. tukemalla uusiutuvan energian infrastruktuuria, kestäviä liikenneverkostoja sekä vihreän teknologian kehittämiseen tähtäävää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Digitaalista siirtymää edistetään kaventamalla digitaalista kuilua alueiden välillä. Esimerkiksi sähköisten hallinto- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja laajakaistan käyttöönottoa on laajennettu maaseutu- ja syrjäisillä alueilla.  

Koheesiopolitiikan joustavilla investoinneilla on parannettu EU:n kriisivalmiutta ja vastattu esimerkiksi koronakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan seurauksiin. Koheesiopolitiikan tulevia haasteita ovat valtioiden sisäisten kehityserojen kasvu sekä väestörakenteen muutokset, kuten väestön ikääntyminen ja osaamisvajeet.  

Yhdeksännen koheesiokertomuksen havainnoista keskustellaan 11.–12. huhtikuuta järjestettävässä yhdeksännessä koheesiofoorumissa Brysselissä. 

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote 

Yhdeksäs koheesiokertomus 

Yhdeksäs koheesiofoorumi