Harjoittelija Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon Brysseliin 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on Etelä-Savon maakuntaliiton, Kainuun liiton, Keski-Pohjanmaan liiton, Lapin liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Savon liiton edunvalvontatoimisto Brysselissä. Tehtäviimme kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien edunajaminen, EU-politiikkaan ja rahoitusmahdollisuuksiin vaikuttaminen sekä tiedottaminen. 

Toimistossamme on tarjolla harjoittelupaikka yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskelevalle, tai vasta valmistuneelle, noin kymmeneksi kuukaudeksi 1.9.2024 alkaen vuoden 2024 kesä-/heinäkuun vaihteeseen asti sopimuksen mukaan. 

Etsimme motivoitunutta ja oma-aloitteista harjoittelijaa, joka on kiinnostunut työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä. Edellytämme harjoittelijalta Itä- ja Pohjois-Suomen aluetuntemusta, viestintäosaamista sekä vahvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Kiinnostus Euroopan unionia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä alueellista kehittämistä kohtaan on tärkeää. Katsomme eduksi myös muiden kielten, erityisesti ranskan, osaamisen. 

Harjoittelijan työnkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: 
                  • toimiston viestintätoiminnoissa avustaminen 
                  • EU-politiikan ja EU-rahoitusohjelmien seuraaminen 
                  • toimiston hallinnolliset tehtävät 
                  • seminaarien ja vierailujen järjestäminen 
                  • verkostotoimintaan osallistuminen 
                  • hanketoiminnan edistämisessä avustaminen 
                  • muut harjoittelijan kanssa sovittavat tehtävät 

Palkkaus: 
Harjoittelijalle maksetaan Kelan työssäoloehdon vähimmäispalkan (vuonna 2024) mukainen palkka. Oppilaitoksen tai muun tahon myöntämää harjoittelutukea ei edellytetä. 

Hakuaika: 
Englanninkieliset hakemus ja ansioluettelo on jätettävä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] viimeistään 12.5.2024. Viestin otsikkoon tulee kirjoittaa ”Harjoittelupaikkahakemus” ja oma nimi. 

Lisätietoja: 

Eerikki Vainio, Erityisasiantuntija (2.-3.5. klo 11-12) 
East & North Finland EU Office Avenue Palmerston 24, 1000 Brussels, Belgium 
Puh. +32 479 881 383  
[email protected] 
www.eastnorth.fi

Kari Aalto, Johtaja (7.-8.5. klo 9-12) 
East & North Finland EU Office, Avenue Palmerston 24, 1000 Brussels, Belgium 
Puh. +358 40 773 88 88 
[email protected] 
www.eastnorth.fi