Osaamisvajetta ja työvoimapulaa ratkotaan EU:n ja työmarkkinaosapuolten yhteistyössä 

Euroopan osaamisvajetta ja työvoimapulaa pyritään ratkomaan kolmikantaisessa dialogissa, joka aloitettiin Val Duchessen työmarkkinaosapuolten huippukokouksessa tammikuussa. Keskustelua jatkettiin maaliskuussa järjestetyssä EU:n sosiaalialan kolmikantahuippukokouksessa. Vuosittain järjestettävän huippukokouksen teemana olivat taloudellinen kestävyys ja sosiaalinen vahvuus, josta keskustelemassa olivat EU:n toimielinten puheenjohtajat ja Euroopan työmarkkinaosapuolten ylin johto. Vuoden 2024 huippukokouksen teemana oli Euroopan taloudellinen kestävyys ja sosiaalinen vahvuus. Huippukokouksessa käsiteltiin osaamisvajeen ja työvoimapulan lisäksi vihreän kehityksen ohjelmaa täydentävää teollisuusstrategiaa ja sisämarkkinoiden kehittämistä.  

Komissio on julkaissut Val Duchessen huippukokouksessa ilmoitetun toimintasuunnitelman, jolla pyritään korjaamaan työvoimapulaa ja osaamisvajetta. Suunnitelma on työmarkkinaosapuolten ja komission välisen yhteistyön tulosta. Sen tavoitteena on tukea aliedustettujen ryhmien työllistymistä, edistää koulutusta, parantaa tiettyjen alojen työehtoja, lisätä työntekijöiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta EU:ssa ja houkutella EU:n ulkopuolisia osaajia.  Se sisältää toimenpiteitä komissiolle ja työmarkkinaosapuolille sekä kehotuksia jäsenmaille erilaisista toimista.  

Komissio valvoo toimintasuunnitelman toimeenpanon edistymistä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson rinnalla. Jäsenmaita kehotetaan käymään kolmikantakeskusteluja työllisyyskomiteassa ja sosiaalisen suojelun komiteassa.  

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote työvoimapulasta ja osaamisvajeesta 

Komission lehdistötiedote kolmikantahuippukokouksesta