NSPA:n kannanottopaperi metsäkatoasetukseen sai vastauksen komissiolta

EU:n metsäkatoasetus tuli voimaan viime vuonna 29.6.2023, minkä jälkeen alkoi 18kk kestävä toimeenpanovaihe. Asetuksen tarkoituksena on puuttua globaaliin metsäkatoon vahvistamalla raportointia eri tuotteiden alkuperästä muun muassa puutuotteiden osalta.  

Asetuksen vaikutuksista metsäsektoriin on käyty keskustelua toimeenpanovaiheen aikana, jonka myötä myös NSPA-verkosto (Northern Sparsley Populated Areas) jätti kannanoton asetuksen vaikutuksista ympäristöstä, valtameristä ja kalastuksesta vastaavalle komissaari Virginjius Sinkevičiukselle tammikuussa 2024.  

Kannanotossa tuotiin esiin mm. raportointivaatimusten lisäämiseen liittyvät kysymykset ja metsäsektorin merkitys NSPA-alueilla. Kannanottolla kehotettiin Euroopan komissiota huomioimaan jäsenmaiden ja alueiden metsiin liittyvä osaaminen ja erityispiirteet asetuksen toimeenpanon ohjeistuksien valmistelussa.  

Kannanotto sai vastauksen komissaari Sinkevičiukselta helmikuussa 2024, jossa tunnistetaan asetuksen jäljitettävyysvaatimukseen liittyvät haasteet ja rohkaistaan yhteydenpidon jatkamiseen ratkaisujen löytämiseksi.  

Lisätietoja 

NSPA:n kannanottopaperi

Komissaari Sinkevičiuksen vastaus