Komissiolta bioteknologiaan ja biovalmistukeen liittyvä tiedonanto 

Euroopan komissio on esittänyt toimenpide-ehdotuksia, joilla pyritään edistämään bioteknologiaa ja –valmistusta EU:ssa.  Alaa koskevat haasteita ja niiden ratkaisuja käsitellään komission tiedonannossa “Tulevaisuutta rakentamassa luonnon opein”.  

Bioteknologian ja biovalmistuksen avulla voidaan uudistaa EU:n maa- ja metsätaloutta sekä energiasektoria. Vahva bioteknologia- ja biovalmistusala tukee myös vihreää siirtymää ja vahvistaa EU:n kilpailukykyä ja kriisinsietovalmiuksia. 

Alan keskeisiä haasteita ovat tutkimustulosten sovittaminen markkinoille, sääntelyn monimutkaisuus sekä rahoitus- ja osaamisvajeet. Komissio pyrkii vastaamaan näihin mm. voimistamalla biotuotettujen tuotteiden markkinakysyntää, sujuvoittamalla sääntelyprosesseja, kasvattamalla julkisia ja yksityisiä investointeja sekä vahvistamalla bioteknologiaan liittyvää osaamista.  

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote