Komissiolta päivitetty rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi 

Euroopan komissio on julkaissut päivitetyn rakennusten energiatehokkuusdirektiivin, joka määrittää puitteet rakennusten päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseksi jäsenmaissa. Direktiivissä asetetaan rakennuskohtaisia energiankäytön vähennystavoitteita. Jäsenmaat valitsevat itse kohdennettavat rakennukset ja sopivat toimenpiteet. Päämääränä on kaikkien uusien rakennusten nollapäästönormi, jonka mukaan uusilla rakennuksilla ei tule olla fossiilisista polttoaineista aiheutuvia päästöjä vuodesta 2030 alkaen. 

Direktiivin avulla pyritään luopumaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä rakennusten lämmityksessä ja siirtymään aurinkoenergiaan maiden olosuhteet huomioiden. Lisäksi tuetaan kestävää liikkuvuutta ja lasketaan energian hintoja mm. lisäämällä pyöräparkkeja ja investoimalla energiatehokkuudeltaan heikompien rakennusten peruskorjauksiin.  

Direktiivi astuu voimaan, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisesa lehdessä. Jäsenmaiden tulee sisällyttää direktiivi omaan lainsäädäntöönsä.  

Lisätietoja 

Komission lehdistötiedote