Euroopan sisämarkkinoita käsittelevä raportti on julkaistu 

Italian entinen pääministeri ja Jacques Delors –instituutin johtaja Enrico Letta on julkaissut Euroopan sisämarkkinoiden tulevaisuutta käsittelevän raporttinsa. Lettan mukaan sisämarkkinoita tulisi uudistaa vastaamaan Euroopan tämänhetkisiä olosuhteita ja asemaa maailmanpolitiikassa sekä tukemaan Euroopan tavoitteita tulevaisuudelle. 

Raportissa sisämarkkinoiden keskeisinä haasteina mainitaan Euroopan talouskasvun hidastuminen, väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku sekä sotien ja kriisien aiheuttamat haasteet vapaan kaupan harjoittamiselle ja kansainvälisten sopimusten noudattamiselle. Lettan mukaan sisämarkkinoilla on myös liikaa esteitä finanssi-, telekommunikaatio-, ja energiasektorien kasvulle ja innovaatioille. Sisämarkkinoiden uudistaminen on Lettan mukaan välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa ne tavoitteet, joihin EU on sitoutunut. Näitä tavoitteita ovat mm. vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttaminen, EU:n laajentuminen ja turvallisuuden parantaminen.  

Raportissa esitetään suosituksia liittyen sisämarkkinoiden strategisiin tavoitteisiin, toimialan laajentamiseen, kestävään kehitykseen sekä toiminnan tehostamiseen. Letta kehottaa Euroopan neuvostoa antamaan toimeksiannon Euroopan komissiolle kattavan sisämarkkinastrategian luomisesta. Tässä strategiassa tulisi linjata selkeitä toimia sisämarkkinoiden vahvistamiseksi, sen sisäisten esteiden purkamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Lisätietoja 

Enrico Lettan raportti