Uutiskirje 8/2023

Ajankohtaista

Espanjan EU:n neuvoston puheenjohtajakausi on alkanut

EU:n neuvoston puheenjohtajuus kiertää jäsenmaiden kesken puolen vuoden kausissa. 1. heinäkuuta ja 31. joulukuuta välillä puheenjohtajamaana toimii Espanja. Jatkuvuuden varmistamiseksi puheenjohtajakausi koostuu yhteistyöstä kahden muun jäsenmaan kanssa, jotka Espanjan kaudella ovat Belgia ja Unkari. Puheenjohtajamaan tehtäviin kuuluvat muun muassa neuvoston ja sen valmisteluelinten kokouksien suunnittelu ja johtaminen.  

Puheenjohtajamaa asettaa toimikaudelleen prioriteetteja, jotka Espanjan kaudella ovat: EU:n uudelleenteollistaminen ja avoimen strategisen riippumattomuuden varmistaminen, vihreän siirtymän ja ympäristöoloihin sopeutumisen edistäminen, sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden parantaminen ja Euroopan yhtenäisyyden vahvistaminen. Lisätietoja neuvoston verkkosivuilla. 

Neuvosto on hyväksynyt energiatehokkuusdirektiivin

EU:n neuvosto on hyväksynyt energiatehokkuusdirektiivin uudet säännöt, joiden tavoitteena on vähentää EU:n tasolla energian loppukulutusta 11,7 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vähennystavoite on verrattuna vuonna 2020 laadittuun energiankulutusennusteeseen vuodelle 2030. Lue lisää

Euroopan komissio ehdottaa ohjeistuksia kestävään metsänhoitoon ja ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmien kehittämiseen

Euroopan komissio on julkaissut kaksi uutta ohjeistusta koskien kestävää metsänhoitoa. Closer to nature –ohjeistuksella pyritään vahvistamaan metsien monikäyttöisyyttä ja ilmastonmuutoksen sietokykyä sekä edistämään pitkän aikavälin taloudellisia ja muita yhteiskunnallisia hyötyjä. Metsien ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmiä koskeva ohjeistus sen sijaan esittelee tapoja, joilla metsänomistajat voivat saada taloudellista hyötyä metsien eri ekosysteemipalvelujen tuottamisesta. Lue lisää  

Tapahtumia

Puhe unionin tilasta 2023

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen pitää vuosittain järjestettävän puheen unionin tilasta 13. syyskuuta klo 9.00 CET. Puheessa Von der Leyen esittelee EU:n vuoden tärkeimmät painopisteet ja lippulaivahankkeet. Tämän vuoden puhe on viimeinen kuluvan lainsäädäntökauden puhe unionin tilasta ennen vuoden 2024 europarlamenttivaaleja. Lisätietoja Euroopan komission verkkosivuilta.   

16.-22. syyskuuta
Euroopan liikkuvuusviikko
Lue lisää

20.-22. syyskuuta
Euroopan metsäinstituutin (EFI) vuosikonferenssi 2023
Lue lisää

26. syyskuuta
Urban Logistics Innovation Day
Lue lisää

27.-28. syyskuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 6 -infopäivä
Lue lisää

9.-12. lokakuuta
Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko
Lue lisää

11.-12. lokakuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 4 -infopäivä
Lue lisää

17. lokakuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 5 -infopäivä
Lue lisää

18. lokakuuta
Horisontti Eurooppa – Cluster 2 -infopäivä
Lue lisää

13.-17. marraskuuta
Euroopan raaka-aineviikko
Lue lisää

20.-24. marraskuuta
Euroopan vetyviikko
Lue lisää

28.-29. marraskuuta
Arctic Futures Symposium
Lue lisää

14. joulukuuta
NSPA Forum Joensuussa

Julkiset kuulemiset

Palautejakso Life -ohjelman väliarvioinnista on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien vuosien 2021-2027 monivuotisen rahoituskehyksen ympäristö- ja ilmastotoimien Life -ohjelmasta tehtävää väliarviointia.Väliarvioinnin tavoitteena on selvittää, missä määrin ohjelma on saavuttamassa sen tavoitteet sekä miten sen strateginen painopiste on säilynyt. Lisäksi tavoitteena on parantaa ohjelman täytäntöönpanoa ja kerätä tietoa seuraavaa ohjelmaa koskevaa ehdotusta varten.Palautejakso on avoinna 15. syyskuuta asti. Lue lisää

Julkinen kuuleminen ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen vuosien 2014–2020 jälkiarvioinnista 

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen ohjelmakauden 2014–2020 jälkiarvioinnista. Arvioinnissa käsitellään muun muassa ohjelman vaikuttavuutta ja tehokkuutta sen tavoitteiden saavuttamisessa sekä johdonmukaisuutta toimintapoliittisella alalla ja suhteessa koheesiopolitiikkaan. Lisäksi komissio toteuttaa rahaston ohjelmakauden 2021–2027 väliarvioinnin, jossa otetaan huomioon vuosien 2014–2020 jälkiarvioinnin tulokset. Julkiseen kuulemiseen pyydetään näkemyksiä ohjelman sidosryhmiltä mukaan lukien jäsenmaiden vastuuviranomaiset, ohjelmien täytäntöönpanoon osallistuvat toimijat, kansallisten ohjelmien edunsaajat sekä asiaankuuluvat asiantuntijat, tutkimuskeskukset ja kansalaisjärjestöt. Julkinen kuuleminen on käynnissä 25. syyskuuta asti. Lue lisää

Palautejakso maaperän terveyttä koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson maaperän terveyttä koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta, jonka tavoitteena on parantaa maaperän tilan seurantaa ja tuoda suojelu samalle tasolle vesistöjen ja ilman kanssa. Ehdotus julkaistiin 5. heinäkuuta 2023. Lainsäädännöllä pyritään parantamaan maaperän tilan seurantaa EU:n maaperästrategia 2030:n tavoitteiden mukaisesti. Palautejakso on auki 23. lokakuuta asti. Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >