Euroopan komissio ehdottaa ohjeistuksia kestävään metsänhoitoon ja ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmien kehittämiseen

Euroopan komissio on julkaissut kaksi uutta ohjeistusta koskien kestävää metsänhoitoa ja metsien ekosysteemipalvelujen tuottamisesta maksettavia korvauksia, joiden tavoitteena on kannustaa ja palkita kestäviä metsäkäytäntöjä.   

Kestävää metsänhoitoa käsittelevällä Closer to nature –ohjeistuksella pyritään vahvistamaan metsien monikäyttöisyyttä ja ilmastonmuutoksen sietokykyä sekä edistämään pitkän aikavälin taloudellisia ja muita yhteiskunnallisia hyötyjä. 

Metsien ekosysteemipalvelujen maksujärjestelmiä koskeva ohjeistus sen sijaan esittelee tapoja, joilla metsänomistajat voivat saada taloudellista hyötyä metsien eri ekosysteemipalvelujen tuottamisesta. Ohjeistuksen tarkoituksena on tarjota tietoa ja neuvoa ekosysteemipalveluiden maksujärjestelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen.  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote