Palautejakso Life -ohjelman väliarvioinnista on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien vuosien 2021-2027 monivuotisen rahoituskehyksen ympäristö- ja ilmastotoimien Life -ohjelmasta tehtävää väliarviointia. Life -ohjelma on linjattu Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden kanssa, jotka keskittyvät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä oikeudenmukaisen vihreän siirtymän edistämiseen.

Väliarvioinnin tavoitteena on selvittää, missä määrin ohjelma on saavuttamassa sen tavoitteet sekä miten sen strateginen painopiste on säilynyt. Lisäksi tavoitteena on parantaa ohjelman täytäntöönpanoa ja kerätä tietoa seuraavaa ohjelmaa koskevaa ehdotusta varten.

Arviointi kattaa seuraavat Life-ohjelmaan kuuluvat toimet: ”Luonto ja luonnon monimuotoisuus”, ”Kiertotalous ja elämänlaatu”, ”Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen” ja ”Siirtyminen puhtaaseen energiaan” kaudella 2021-2024.

Palautejakso on avoinna 15. syyskuuta asti.

Lisätietoja:

Julkinen kuuleminen