Palautejakso maaperän terveyttä koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson maaperän terveyttä koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta, jonka tavoitteena on tuoda maaperän suojelu samalle tasolle vesistöjen ja ilman kanssa. Ehdotus julkaistiin 5. heinäkuuta 2023.

Lainsäädännöllä pyritään parantamaan maaperän kuntoa ja tilan seurantaa EU:n maaperästrategia 2030:n tavoitteiden mukaisesti. Strategian tavoitteisiin kuuluvat muun muassa terveen maaperän edellytyksien määrittely, maaperään ja maaperän laatuun käytetyttyjen seurantamenetelmien määrittely sekä säädösten laatiminen maaperän kestävään käyttöön ja tilan parantamiseen. Maaperän terveys on keskeinen asia muun muassa ympäristön ja ruuantuotannon kannalta.

Palautejaksoon pyydetään näkemyksiä alueellisilta ja paikallisilta viranomaisilta, joiden alaan kuuluvat esimerkiksi ympäristö, alueellinen suunnittelu, maatalous tai liikenne. Lisäksi palautetta pyydetään maanomistajilta, maa- ja metsätalouden toimijoilta, tutkimuslaitoksilta ja kansalaisjärjestöiltä. Palautejakso on auki 23. lokakuuta asti.

Lisätietoja:

Julkinen kuuleminen