Neuvosto on hyväksynyt energiatehokkuusdirektiivin

EU:n neuvosto on hyväksynyt energiatehokkuusdirektiivin uudet säännöt, joiden tavoitteena on vähentää EU:n tasolla energian loppukulutusta 11,7 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vähennystavoite on verrattuna vuonna 2020 laadittuun energiankulutusennusteeseen vuodelle 2030. 

Energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa koko EU:ta vähentämään energian loppukulutustaan, jolla tarkoitetaan loppukäyttäjien kuluttamaa energiaa. Direktiiviin kuuluva primäärienergian kulutukseen eli energian tuotantoon ja jakeluun käytettyyn energiaan liittyvä kulutustavoite on ohjeellinen. Jäsenmaat edistävät tavoitteen saavuttamista päivitetyillä kansallisilla energia- ja ilmastosuunnitelmilla.  

Energiatehokkuusdirektiivin uudistus on osa EU:n 55-valmiuspakettiin kuuluvia aloitteita, joilla joko uudistetaan lainsäädäntöä tai luodaan uusia aloitteita nettopäästöjen vähentämiseksi vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.  

Lisätietoja: 

Neuvoston lehdistötiedote